Metodika pre duchovné sprevádzanie

Martin Dojčár, Kristína Liberčanová
Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2023.

Duchovné sprevádzanie je integrálnou súčasťou každej duchovnej tradície. Stretávame sa s ním bez ohľadu na náboženský a kultúrny kontext jednotlivých tradícií spirituality. Hoci má rôzne podoby, jeho zmysel je rovnaký: ide o nedirektívne a zámerné pomáhajúce konanie s duchovným obsahom. Metodická príručka Metodika pre duchovné sprevádzanie ponúka metodicky spracovanú banku námetov a aktivít, ktorých cieľom je systematicky rozvíjať kompetenciu duchovného sprevádzania.

Stiahnuť zdarma PDF (0,7 MB)