Centrum modernej spirituality
Centrum modernej
spirituality

Poslanie

Centrum modernej spirituality ponúka vzdelávanie pre jednotlivcov, skupiny a širokú verejnosť ​so zameraním na spiritualitu​​. ​Centrum organizuje verejné prednášky, vedecké a odborné konferencie, kurzy, workshopy a semináre. Centrum tiež zabezpečuje individuálne poradenstvo a konzultácie pre jednotlivcov.

Centrum modernej spirituality spolupracuje s viacerými odbornými a profesijnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Profesionálny tím centra tvoria odborníci z akademickej oblasti so špecializáciou na spiritualitu.

Tím

Martin Dojčár

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Slavomír Gálik

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Adrián Slavkovský

Doc. RNDr. Adrián Slavkovský, OP, PhD.