Úvod do duchovného sprevádzania

Edita Príhodová, Radovan Šoltés
Košice: Spoločnost pre štúdium spirituality, 2022.

Duchovné sprevádzanie neodmysliteľne patrí k duchovnému životu kresťana. Od svojich počiatkov v mníšskych tradíciách ranokresťanského obdobia preniká do hlavného prúdu kresťanstva v rôznych podobách. Jeho najviditeľnejším popularizátorom sa v novoveku stáva sv. Ignác z Loyoly a jeho škola spirituality založená na Ignácovom životnom diele Duchovné cvičenia. Vysokoškolská učebnica Úvod do duchovného sprevádzania ponúka zasvätený úvod do ignaciánskej tradície duchovného sprevádzania, psychologicky ju kontextualizuje a pedagogicky ju aktualizuje ako efektívny nástroj prehĺbenia osobnej spirituality duchovne sprevádzaného i sprevádzajúceho.

Stiahnuť zdarma PDF (3 MB)